Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 9. redovna sjednica Predsjedništva BiH

27.11.2023

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo poziv za učestvovanje na događaju na visokom nivou „Human rights 75“, povodom obilježavanja 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koji će se održati u Ženevi, 11. i 12. decembra 2023. godine. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodit će predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH u vezi Izvještaja Evropske komisije - saradnja sa FRONTEXOM.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o davanju odobrenja za zaključivanje Ugovora između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEOBiH) i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut u Bariju (CIHEAM Bari) o implementaciji projekta: „Održivi ekonomski razvoj i zaštita okoline u oblastima s prirodnim ograničenjima u Bosni i Hercegovini“.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Sporazumu između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i zemalja koje nisu članice Evropske unije o učestovanju tih zemalja u aranžmanima Zajednice za ranu razmjenu informacija o slučaju radiološkog vanrednog događaja.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o prihvatanju i određivanju potpisnika za:

Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u Carinskom programu Unije za saradnju u oblasti carina,

Sporazum o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Koreje.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o razrješenjima sa dužnosti, postavljena, unapređenja i penzionisanje profesionalnih vojnih lica na dužnosti generala u Ministarstvu odbrane BiH  i OSBiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o produženju učešća kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizaciono-stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o produženju učešća kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2024. godinu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava  Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokaciji „Bukova Greda“ Orašje.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za Program integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,

Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1. na Ugovor o zajmu od 12. aprila 2022 (Zeleni gradovi - 2 Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH o dosadašnjim pregovorima u vezi razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o davanju odobrenja za zaključivanje i određivanje potpisnika za:

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde BiH i Međunarodnog Rezidualnog mehanizma za krivične sudove za dostavljanje podataka iz osuđujućih presuda,

Sporazuma o tehničkoj pomoći u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027

Memoranduma o razumijevanju između FIPE i Vijeća Narodne Republike Kine za promociju međunarodne trgovine

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o ratifikaciji:

- Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije

- Ugovora o finansiranju zaključenog između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat mediciniskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj - EFSD + Namjenski investicioni okvir 1 (FI NO 91.071-SERAPIS 2019-0319),

-Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini,

-Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu,

-Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.


Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo pokroviteljstvo 13. Međunarodne investiciono - poslovne konferencije Sarajevo Business Forum, koja će biti održana u Sarajevu, od 21. do 23. maja 2024. godine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku kojom odobrava zaključivanje Sporazuma o upravljanju između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, za graditeljstvo i domovinu, koju zastupa predsjednik Saveznog ureda za migracije i izbjeglice - BAMF, za finansijsku podršku projekta “Podrška sistemu prijema i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na osnovu Sporazuma o readmisiji – II. faza”.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku da predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, u ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uputi pozivno pismo poglavaru Katoličke crkve Nj.S. papi Franji, za zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini.