Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 7. redovna sjednica Predsjedništva BiH

31.7.2023

Predsjedništvo BiH je donijelo Plan strukture generalskog kora u odbrambenom sistemu Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH odredilo je delegaciju Bosne i Hercegovine za učešće na 78. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, koja će biti održana od 19. do 26. septembra 2023. godine. Delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv predsjednika Pariškog foruma Angela Gurrija za učešće na Šestom pariškom forumu mira, koji će biti održan u periodu od 10. do 11. novembra 2023. godine.

Predsjedništvo BiH će uputiti poziv predsjedniku Češke Republike Petru Pavelu za zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je, sa dva glasa za (članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Željka Cvijanović) i jednim glasom protiv (član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović) dalo saglasnost za оtvаrаnjе Generalnog kоnzulаtа Rеpublikе Srbije u Bоsni i Hеrcеgоvini sа sјеdištem u Bijeljini. Ova tačka je bila i ranije na dnevnom redu sjednica Predsjedništva BiH i s obzirom da ni danas nije postignut konsenzus, a u skladu sa članom 42. stav 3. i 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/13, 32/13 i 22/14) član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović, u roku od 72 sata od završetka sjednice, navedenu odluku može proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes.

Predsjedništvo BiH je sa dva glasa za (članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Željka Cvijanović) i jednim glasom protiv (član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović) usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i primilo je k znanju Informacija o razlozima neizvršenja zakonom i drugim propisima utemeljenih obaveza u proceduri sačinjavanja i usvajanja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

-          Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske o saradnji u oblasti mladih i sporta

-          Memoranduma o razumijevanju u vezi sa saradnjom u oblasti izbora između Centralne izborne komisije BiH i Stalnog izbornog tijela Rumunije

 

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prva tri mjeseca 2023. godine.

Predsjedništvo BiH nije usvojilo Izvještaj o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH za 2022. godinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-          Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja

-          Sporazuma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj

-          Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

-          Dodatak Sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici