Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 11. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

12.4.2023

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici odobrilo potpisivanje Zajedničke deklaracije o strateškom partnerstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova, Evropske unije i saradnje Kraljevine Španije radi produbljivanja saradnje u oblasti evropskih integracija.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sljedećih ugovora i sporazuma:

-        Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj

-        Ugovora o grantu (Projekat vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan

-        Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (Projekat gradskog prijevoza Sarajevo)

-        Sporazuma o zajmu -Projekat izgradnje dionice Nemila - Donja Gračanica na autocesti Koridor Vc (Zenica sjever) između OPEC fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine

-        Ugovora o zajmu (Koridor Vc – Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-        Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc u Republici Srpskoj – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan

-        Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Putnikovo Brdo - Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o ratifikaciji:

-        Ugovora o zajmu (Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini

-        Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicijske banke, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske – Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj

-        Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicijske banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine-Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH

-        Amandmana br. 1 na Ugovor o finansiranju Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine zaključen između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine

-        Amandmana br. 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicijske banke–Projekat bolnice u Republici Srpskoj

-        Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekat regionalnog vodosnabdijevanja „Plava voda“ zaključen između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine

-        Sporazuma o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zdravstvenih sistema) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma o grantu za trust fond jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava

-        Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“ programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”

-        Ugovora o zajmu – (Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH. 

1 FOTO GALERIJA