Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 27. redovna sjednica Predsjedništva BiH

8.6.2022

Predsjedništvo BiH je zadužilo Vijeće ministara BiH da pruži pomoć Općini Berkovići u sanaciji šteta izazvanih zemljotresom.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za održavanje konzularnih dana Generalnog konzulata Republike Hrvatske sa sjedištem u Mostaru koji bi se održavali u općini Stolac, svakog trećeg ponedjeljka u mjesecu, u prostorijama Biskupijskog centra „ Sasenterum“ Stolac.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za otvaranje konzularnog ureda Republike Poljske u Mostaru, u rangu konzulata za područje Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Operativnog sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut Bari (CIHEAM Bari) radi provedbe projekta “Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u Bosni i Hercegovini u cilju usklađivanja sa EU standardima – PHYTO – BIH”

Predsjedništvo BiH je sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik) donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Odluku da Bosna i Hercegovina uputi pismo namjere za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije kojim će biti omogućeno učešće u razmjeni PRV-a u vezi sa saobraćajnim prekršajima protiv sigurnosti saobraćaja na putevima .Predsjedništvo BiH, nakon glasanja sa dva glasa za i jednim glasom protiv nije postiglo konsenzus o odlukama iz oblasti pokretanja pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma, prihvatanje sporazuma i određivanje potpisnika, te davanje odobrenja za zaključivanje sporazuma poOdluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 57/14). Ove dvije tačke su i ranije bile na dnevnom redu sjednica Predsjedništva BiH, a za koje ni danas nije postignut konsenzus, u skladu sa članom 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, proglasio je destruktivnim po vitalni entitetski interes.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (Bosna i Hercegovina) – Dvor (Republika Hrvatska) na M4 (BiH)/DC6 (RH).

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-        Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicijske banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj-Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Gradu Zvorniku“

-        Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicijske banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u Općini Jajce“

-        Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije djelujući u ime Evropske unije i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

-        Odricanja i izmjene i dopune u vezi Sporazuma o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – cestovna interkonekcija s Hrvatskom “Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci” (WB-IGOO-BIH-TRA-02)

-        Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini

-        Aneksa I Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Deleuša – Vraćenovići, Aneksa II Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Hum – Šćepan Polje, Aneks III Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo

-        Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

-        Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj

-        Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara BiH i Vlade Mađarske

-        Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralne ceste M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralne ceste M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih magistralnih dionica

 

 

 

1 FOTO GALERIJA