Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 151. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

8.6.2022

Predsjedništvo BiH je na 151. vanrednoj sjednici utvrdilo Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa izmjenom u tekstu Zakona o budžetu. Izmjena je što se sa stavke tekuće rezerve na stavku Centralne izborne komisije BiH prebacuje 2 miliona i 800 hiljada KM, odnosno sredstva koja su nedostajala za organizaciju općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Priјеdlоg zakona о budžetu instituciја Bоsnе i Hеrcеgоvinе i mеđunаrоdnih оbavеzа Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа 2022. gоdinu dоstаvit ćе sе Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH nа usvајаnjе.

Predsjedništvo BiH je dalo ovlaštenje ministru finansija i trezora BiH da u Parlamentarnoj skupštini BiH, u ime Predsjedništva BiH, izvještava o Prijedlogu budžeta zа 2022. gоdinu.

1 FOTO GALERIJA