Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 19. redovna sjednica Predsjedništva BiH

11.3.2021

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH koja se odnosi na plan i analizu opravdanosti otvaranja novih diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o otvaranju ambasada Bosne i Hercegovine u Republici Keniji (Nairobi), Slovačkoj Republici (Bratislava), Federativnoj Republici Brazil (Brasilia), Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir (Alžir), Kraljevini Maroko (Rabat), Republici Azerbejdžan (Baku) i Republici Tunis (Tunis).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturalnim i građevinskim projektima, te je ovlastilo ministra komunikacija i prometa BiH da potpiše ovaj sporazum. 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Akata Svjetskog poštanskog saveza usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, te ovlastilo ministricu vanjskih poslova BiH da potpiše Instrument o prihvatanju ovih akata.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Republike Tunis Kaisa Saieda za učešće na XVIII summitu Međunarodne organizacije za frankofoniju (OIF) koji će biti održan od 20. do 21. novembra 2021. godine u Đerbi.

Predsjedništvo BiH je ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH dr. Zorana Tegeltiju da potpiše Deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu i Deklaraciju o Zelenoj agendi zemalja Zapadnog Balkana koje su usvojene na Summitu Berlinskog procesa u Sofiji.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Aneksa 1B, Član IV, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2020. godini.

 

 

1 FOTO GALERIJA