Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 18. redovna sjednica Predsjedništva BiH

19.11.2020

Predsjedništvo BiH izražava potpunu opredjeljenost da Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u svim regionalnim naporima i podržava kroz svoje aktivnosti usvajanje Zelene agende za Zapadni Balkan u skladu sa principima evropskog Zelenog plana (Green Deal) što će uraditi nadležni nivoi vlasti. Predsjedništvo BiH daje punu podršku nadležnim nivoima vlasti u izradi dokumenata koji će doprinijeti uspješnoj provedbi načela EU Zelenog plana.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, zaključno sa današnjim danom. Predsjedništvo BiH konstatuje da je Ministarstvo sigurnosti BiH u posljednje vrijeme učinilo značajne napore na smanjenju broja migranata, što se ogleda i u konkretnim brojevima. Predsjedništvo BiH zahtijeva od svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini da u potpunosti i dosljedno primjenjuju zakone o zaštiti javnog reda i mira i imovinske sigurnosti građana BiH.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima, zbog velike opasnosti od širenja COVID-19 u općinama Travnik, Tešanj, Olovo te u Posavskom kantonu. 

Predsjedništvo BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I-VI 2020. godine i isti će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Amandman broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicijskog granta SIDA-e BIH Munic WatSan zaključen od strane i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o mjerama i aktivnostima koje su preduzete u cilju suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima i poboljšanja statusa Bosne i Hercegovine na listi zemalja, koje kategorizuje Odsjek za nadgledanje i borbu protiv trgovine američkog State Departmenta.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju o organizovanju i realizaciji bilateralne vojne vježbe uz učešće Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

-     Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske i Implementacionog protokola u vezi finansijske pomoći između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

-     Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom saobraćaju.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

-     Memoranduma o saradnji između Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanju nelegalno stečene imovine Republike Bugarske iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije

-     Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2020 – 2022. godine.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici ratifikovalo:

-     Sporazum između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose (SECO), vezan za odobrenje finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci

-     Sporazum o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-     Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.