Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 15. redovna sjednica Predsjedništva BiH

27.8.2020

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine te je razmatralo aktuelnu situaciju u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo BiH je konstatovalo da su osnovni ciljevi Bosne i Hercegovine sprečavanje ulaska ilegalnih migranata na njenu teritoriju i smanjenje trenutnog broja onih koji borave na području Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH ponovo traži od Vijeća ministara BiH da u što kraćem roku dostavi sveobuhvatan i detaljan plan radi rješavanja problema migrantske krize.

Predsjedništvo BiH podržava aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH koje se odnose na saradnju sa ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore u cilju formiranja zajedničkog tima za sprečavanje ilegalnih ulazaka migranata u BiH.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se pojačaju kadrovski i materijalni kapaciteti Granične policije BiH u svrhu zaštite granice Bosne i Hercegovine radi sprečavanja ilegalnih migracija. Predsjedništvo BiH podržava aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH na harmonizaciji i koordinaciji aktivnosti sigurnosnih agencija i policijskih snaga u skladu sa njihovim nadležnostima na planu zaštita granica BiH, očuvanju javnog reda i mira i zaštite lične i imovinske sigurnosti građana BiH.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH, da se ubrzaju pripreme za zaključivanje sporazuma o readmisiji sa svim državama iz kojih dolaze migranti.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH i svih institucija u Bosni i Hercegovini nadležnih za pitanje migracija da se migranti izmjeste izvan naseljenih i urbanih sredina u za to posebno izgrađene objekte. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se iz budžetskih rezervi osigura 5 miliona KM u svrhu jačanja kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da da saglasnost za ulazak državljana Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine i Republike Turske u Bosnu i Hercegovinu tokom trajanja pandemije.

Predsjedništvo BiH je danas usvojilo platformu za nastup delegacije Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda za period 2020/2021, uključujući i generalnu debatu, čiji je početak planiran za 22. septembar 2020. godine. Bosnu i Hercegovinu na generalnoj debati 75. zasjedanja Generalne skupštine UN-a predstavljat će predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, tako što će njegovo snimljeno izlaganje biti emitovano u Generalnoj skupštini UN-a.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za posjetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića Islamskoj Republici Pakistan od 21. do 22. oktobra 2020. godine.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

-          Ugovora o grantu između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope „Predizborni program pomoći lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2020. godine”

-          Dodatka Memoranduma o razumijevanju - Uslovi za održavanje alata, aplikacija i praksi kojima je pristupio Institut za intelektualno vlasništvo BiH, između Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Ureda Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

-          Memoranduma o razumijevanju između Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) i Neprofitnog privatnog dioničkog društva za promociju izvoza Mađarske (HEPA)

-          Memoranduma o razumijevanju između Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) i Kabineta za investicije Predsjedništva Republike Turske (Kabinet za investicije) o saradnji u promociji ulaganja.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici ratifikovalo:

-           Sporazum o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija

-          Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka

-          Ugovor iz Marakeša (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom

-          Izmijenjenu konvenciju Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT).

-          Dodatni protokol 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Izvještaj člana Međunarodne komisije za sliv rijeke Save o predsjedavanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save u periodu od 2017. do 2020. godine.

 

 

   


 

1 FOTO GALERIJA