Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 14. redovna sjednica Predsjedništva BiH

22.7.2020

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o angažiranju resursa  Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima zbog velike opasnosti od širenja COVID - 19,  u  privremenom ustupanju dva sanitetska kontejnera općinama Tomislavgrad i Drvar.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i isti će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar, februar i mart 2020. godine.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o mjerama i aktivnostima koje su poduzete u cilju suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima i poboljšanja statusa Bosne i Hercegovine na listi zemalja koje katalizira Odsjek za nadgledanje i borbu protiv trgovine američkog State Departmenta.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskoj regiji.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Sporazumu o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:  

-          Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom cestovnom prijevozu;

-          Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo:

-           Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu;  

-          Protokol uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika putničkim i običnim autobusima (INTERBUS Sporazum) u vezi s  međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima;

-          Sporazum o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG02-BIH-TRA-06, „Međunarodni koridor CVC: Bosna i Hercegovina - cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin - Ivan“; 

-          Sporazum o grantu (GrCF W2 - Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP);

-          Sporazum o zajmu (GrCF W2 - Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

-          Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici ratificiralo:

-  Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoću u poreskim stvarima (MAC);

- Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Mjere zaštite od poplava RS);

- Ugovor o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke;

- Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 - Projekt javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

- Ugovor o finansiranju (Koridor Vc - Centralni dio) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke;

- Sporazum o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor Vc – Izgradnja dionice autoceste Zenica sjever - Žepče jug, poddionica 4: Ponirak - Donja Gračanica, dio I: Ponirak - Vraca (izlaz iz tunela Zenica);

- Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;

- Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 - Projekt javnog prijevoza Sarajevo - dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;   

- Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2018 - 2020, za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore;

- Ugovor o zajmu (Projekt Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;  

- Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s „Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora“ za period 2014. -2020. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II);

- Ugovor o grantu (Regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA - EBRD II programa za komunalni okoliš i klimu;

- Sporazum o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija RS i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (agencija za izvršenje projekta) i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10.000.00,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama.  

 

 

 

 

1 FOTO GALERIJA