Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 10. redovna sjednica Predsjedništva BiH

6.4.2020

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju informaciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju na zaštiti od pandemije koronavirusa, kao i o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica.

Predsjedništvo BiH konstatuje da su vlasti u Bosni i Hercegovini blagovremeno preduzele mjere na zaštiti od pandemije, te da se preduzimaju mjere na zaštiti ekonomije.

Predsjedništvo BiH konstatuje da se realizuju zaključci Predsjedništva BiH sa 56. vanredne sjednice Predsjedništva BiH od 16. marta 2020. godine i 57. vanredne sjednice Predsjedništva BiH od 22. marta 2020. godine.

Imajući u vidu epidemiološko stanje u Bosni i Hercegovini vezano za borbu protiv koronavirusa, Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko Distrikta BiH, u roku od 24 sata, na graničnim prijelazima za protok ljudi osigura karantine. Ukoliko se to ne uradi, Predsjedništvo BiH traži da se zatvore svi granični prijelazi za protok ljudi na kojima nisu uspostavljeni karantini.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da se, u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko Distrikta BiH, u lokalnim zajednicama također osiguraju karantini za sve osobe koje iz inostranstva dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u roku od 24 sata.

Predsjedništvo BiH pozdravlja aktivnosti Vijeća ministara BiH na zaključenju međunarodnih finansijskih aranžmana i predlaže Vijeću ministara BiH da sa međunarodnim institucijama započne razgovore oko mogućeg moratorija ili odlaganja obaveza kredita za ovu godinu.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici obavilo konsultacije sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH dr. Zoranom Tegeltijom o Nacrtu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da ponovo razmotri Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, kojim će se omogućiti neometano funkcionisanje institucija na državnom nivou i realizacija njihovih ustavnih i zakonskih obaveza, uzimajući u obzir vanredne okolnosti koje su nastupile nakon prvobitne izrade Nacrta budžeta za 2020. godinu.

Predsjedništvo BiH traži da mu se novi Nacrt budžeta dostavi najkasnije do 31. maja 2020. godine. Novi Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu treba prilagoditi situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa, tako što će se predvidjeti uštede na strani rashoda, poštujući okvir budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji je dogovoren na sjednici Fiskalnog vijeća 27. decembra 2019. godine. Po mogućnosti, tako osigurana sredstva treba predložiti u posebnu stavku, kojom bi se pomoglo u otklanjanju ekonomskih šteta nastalih uslijed pandemije.

2 FOTO GALERIJA