Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 7. redovna sjednica Predsjedništva BiH

6.11.2019


Prеdsјеdništvо BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH. Predsjedništvo BiH izražava nezadovoljstvo činjenicom da Vijeće ministara BiH, iako je traženo od njega, do danas nije dostavilo Informaciju te traži da se to učini u roku od 7 dana.  Predsjedništvo BiH će po dobijanju Informacije o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH zakazati vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Pariškog foruma mira Pascala Lamya za učešće na Drugom pariškom forumu, koji će biti održan od 11. do 13. novembra 2019. godine u Parizu. Delegaciju BiH će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.  

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Boruta Pahora za posjetu Republici Sloveniji 4. i  5. decembra 2019. godine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učešće na panelu na visokom nivou „Perspektiva mladih u multilateralizmu“ u okviru Generalne konferencije UNESCO-a, koja će biti održana  12. novembra 2019. godine u Parizu. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ministar civilnih poslova BiH i predsjednik Državne komisije BiH za UNESCO Adil Osmanović.

Predsjedništvo BiH će pozvati predsjednika Republike Austrije Alexandera Van der Bellena i predsjednika Crne Gore Milu Đukanovića u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Narodne Republike Kine Xia Jinpinga upućen članovima Predsjedništva BiH za učešće na Samitu Centralne i Istočne Evrope, koji će biti održan 15. i 16. aprila 2020. godine u Pekingu.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I - VI 2019. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju:

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo

-         Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)

-         Nota sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji za 2018. godinu

-        Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 - Projekt javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-        Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekt „Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci“

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

-         Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu

-        Sporazuma o međusobnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN)

 

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o saradnji između Centralne izborne komisije BiH i Državne izborne komisije Republike Slovenije o saradnji u oblasti izborne administracije.