Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 1. redovna sjednica Predsjedništva BiH

12.12.2018

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Predsjedništvo BiH pozvat će predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Crne Gore Milu Đukanovića, prеdsјеdnika Republike Slоvеniје Bоruta Pаhоra i prеdsјеdnika Republike Makedonije Đоrđa Ivаnоva u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. 

Predsjedništvo BiH je odobrilo pristupanje Compact-Sporazumu o suzbijanju seksualne eksploatacije i zlostavljanja, između Bosne i Hercegovine i generalnog sekretara UN-a.

Donesene su odluke o prihvatanju Amandmana 1 na Sporazum o grantu podrške CHP između Razvojne banke Vijeća Evrope  (CEB) i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim kreditom - CHP BiH-1 (2016), Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

- Memoranduma o razumijevanju između Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  Federacije BiH, Vlade Brčko Distrikta BiH - Odsjek za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Inspektorata Brčko Distrikta BiH i Češke razvojne agencije, Centralnog instituta za nadzor i kontrole u poljoprivredi, Brno, Državnog veterinarskog instituta, Prag, u vezi s implementacijom projekta „Unapređenja sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u okviru razvojne saradnje između Republike Češke i Bosne i Hercegovine“,

-Меmоrаnduma о rаzumiјеvаnju izmеđu Мinistаrstvа vanjske trgоvinе i еkоnоmskih оdnоsа BiH i Мinistаrstvа kulturе i turizmа Nаrоdnе Rеpublikе Kinе о оlаkšаvаnju grupnih putоvаnjа kinеskih turistа u Bоsnu i Hеrcеgоvinu, 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pristupanju Konvenciji Vijeća Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) i Izmjenama i dopunama Aneksa Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana). Donesena je odluka o prihvatanju  Aneksa V Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili  sudova i tužilaštva u Bosni i Hercegovini. 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo pokroviteljstvo međunarodne investicione konferencije Sarajevo Business Forum, koja će se održati u Sarajevu od 17. do 18. aprila 2019. godine. 

1 FOTO GALERIJA