Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 52. redovna sjednica Predsjedništva BiH

25.10.2018

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učestvovanje na obilježavanju 100-te godišnjice primirja iz 1918. godine, koja će biti održana u Parizu, 11. novembra 2018. godine. Delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Prеdsјеdništvо BiH primilо је k znаnju Izvještaj Vijeća ministаrа Bоsnе i Hеrcеgоvinе о аktivnоstimа u оkviru prоcеsа еvrоpskih intеgrаciја BiH.

Prеdsјеdništvо BiH primilо је k znаnju Izvještaj Vijeća ministаrа Bоsnе i Hеrcеgоvinе

o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I-VI 2018. godine i isti će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o učestvovanju delegacije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na regionalnom ministarskom sastanku, održanom u Republici Austriji 26 -27.9.2018. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za:

-Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada ostalih zemalja država članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima države domaćina u vezi sa Sekretarijatom Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom se odobrava zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o automatskoj razmjeni podataka o DNK, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila, između zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji Jugoistočne Evrope (PCC SEE).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom se odobrava zaključivanje Memoranduma o razumijevanju mreže AdRen-Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj - Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini,

-Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj - Razvoj infrastrukture u općini Stari Grad Sarajevo

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju projektnog dokumenta i davanju saglasnosti za provedbu regionalnog projekta „Dijalog za budućnost“ između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

 

 

1 FOTO GALERIJA