Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 50. redovna sjednica Predsjedništva BiH

1.8.2018

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Države Palestine Mahmouda Abbasa za zvaničnu posjetu Palestini od 28. do 30. avgusta 2018. godine. Delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju:

-   Nota sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Nјemačke o tehničkoj saradnji za 2015. godinu

-   Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije  koji se odnosi na „IPA Jadranski program prekogranične saradnje“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

-   Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture Republike Azerbejdžan

-   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici ratificiralo:

-    Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput Banja Luka - Doboj B

-     Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji

-     Posebni sporazum između Vijeća ministara BiH, koji zastupa Direkcija za evropske integracije BiH i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, o podršci Direkciji za evropske integracije

-     Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kralјevine Španije o međunarodnom drumskom saobraćaju

-     Memorandum o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar

-     Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošlјavanja zdravstvenih radnika

-     Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godine između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine

-     Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar

-     Aranžman bespovratne pomoći iz programa ORIO za Fazu provođenja i Fazu funkcionisanja i održavanja / Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje – Berkovići, ORI11BA041 između Kralјevine Holandije, koju predstavlјa ministar za vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju i Bosne i Hercegovine, koju predstavlјa ministar finansija i trezora BiH

-    Sporazum o privredno–tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine

-    Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara BiH  i Vlade Češke Republike

-    Ugovor o garanciji (Koridor Vc u RS-u Dio1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

-    Sporazum o zajmu (Projekat restruktuisanje Želјeznice Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

-     Izmjene i dopune Sporazuma o uspostavlјanju međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma)

-     Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državlјana dviju država

-     Ugovor o finansiranju (Koridor Vc Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke

-     Ugovor o finansiranju (Koridor Vc Zenica Sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke

-     Amandman broj 1 na Ugovor o finansiranju zaklјučen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke dana 19.5.2014.g. u Sarajevu i 5.6.2014.g. u Luxembourgu (Ugovor o finansiranju) - Distribucija električne energije BiH/B

-    Sporazum o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina - Interkonekcija Hrvatska - "Izgradnja prekograničnog mosta u Gradiški"

-    Okvirni sporazum o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890(2016) za finansiranje Projekta regionalnog vodosnabdijevanja "Plava voda".

1 FOTO GALERIJA