Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 49. redovna sjednica Predsjedništva BiH

3.7.2018

Prеdsјеdništvо BiH primilо је k znаnju Izvјеštaj Vijeća ministаrа Bоsnе i Hеrcеgоvinе о аktivnоstimа u оkviru prоcеsа еvrоpskih intеgrаciја BiH.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Infomaciju Vijeća ministara BiH o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine i prava BiH i provedbi Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ. Podržani su zaključci koje je Vijeće ministara BiH usvojilo na današnjoj 148. sjednici.

Prеdsјеdništvо BiH primilо је k znаnju Izvјеštaj Vijeća ministаrа Bоsnе i Hеrcеgоvinе о stanju u oblasti migracija u BiH u vezi povećanog priliva migranata u BiH.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine u području zdravlja životinja i karantenе.

Prеdsјеdništvо BiH je usvојilо Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i isti će dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

 -Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015-2017 za 2017. godinu, između Europske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o angažovanju i upotrebi resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u potpori aktivnosti obilježavanja 11. jula u Srebrenici.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

 -Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti obrazovanja,

 -Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom prihvata produženje važenja Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o upravljanju u slučaju nesreće.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu u Istanbulu 2016. godine,

Prеdsјеdništvо BiH je usvojilo Izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2017. godini i Godišnji izvještaj Komisije o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-Protokola iz 2014. godine uz Konvenciju Međunarodne organizacije rada o prisilnom radu iz 1930. godine,

-Ugovora o saglasnosti za uvećanje zajma i prihvatanju uvećanja obaveza prema Ugovoru o garanciji (Banja Luka - Doboj - faza 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora 2 o amandmanu na Ugovor o zajmu, potpisan 26. aprila 2012. (Banja Luka - Doboj - faza 1) između JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka i Evropske banke za obnovu i razvoj,

-Amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom i drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,

-Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2015 - 2017. za 2016. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore

-Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 15. jula 2018. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luxembourgu i naknadni amandman na Ugovor / Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH - Fi 24.569 (Ugovor o finansiranju) potpisan 21. augusta 2017. godine, u Luxembourgu, 8. septembra 2017. godine i 12. septembra 2017. godine u Sarajevu,

-Izmjene i dopune (iz 2016. godine) Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine.

 

 

1 FOTO GALERIJA