Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 13. redovna sjednica Predsjedništva BiH

8.10.2015

Predsjedništvo BiH je zadužilo Vijeće ministara BiH da za narednu sjednicu dostavi izvještaj o pripremljenosti BiH za predaju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji, koji će BiH podnijeti najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o dosadašnjem procesu pregovora radi zaključivanja Protokola uz Privremeni sporazum – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, te Informaciju sa tehničkog sastanka u vezi Protokola o proširenju Privremenog sporazuma – Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, održanog 29. maja 2015. godine. Poziva se predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da s tim u vezi održe konsultacije sa Predsjedništvom BiH .

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I-VI 2015. godine, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru, u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine. Predsjedništvo BiH predlaže da Parlamentarna skupština BiH ocijeni opravdanim i odobri  nastavak učešća pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru, i to u mirovnoj misiji UN-a u DR Kongo (MONUSCO), u mirovnoj misiji UN-a u Republici Mali, u NATO vođenoj misiji „Odlučna podrška„ u Afganistanu, u mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (UNMIL) i u mirovnoj misiji UN-a u Južnom Sudanu (UNMISS), odnosno Abeyi (UNISFA), i mirovnoj misiji UN-a na Kipru (UNFICYP). 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o učešću delegacije Ministarstva odbrane BiH na Evropskom odbrambenom summitu, te potpisivanju sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Bosne i Hercegovine u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama.

Predsjedništvo BiH je donijelo Zaključak da će Bosna i Hercegovina preuzeti aktivnosti vezane za predlaganje rezolucije za uspostavljanje Univerzalnog kodeksa o svetim mjestima (Univerzal Code on Holy Sites), kao i za pregovaranje, lobiranje i konačno usvajanje ove rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Predsjedništvo BiH odobrilo je zaključivanje Ugovora o donaciji između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta Švicarske, o donaciji materijalnih sredstava protivpožarne zaštite i pripadajuće opreme i njihovog prijevoza iz Švicarske i Pisma razmjene o donaciji rezervnih dijelova za viljuškare,    i Sporazuma o implementaciji projekta „Genetski nemodificirana kvalitetna soja iz Dunavske regije – Bosna i Hercegovina i Srbija“ između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Njemačke razvojne banke GIZ-a.

Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o prihvatanju Trgovinskog sporazuma između BiH i Gruzije, i Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Donesene su i odluke o ratifikaciji:

- Nota sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za nabavku vozila nove generacije,

- Nota sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za 2014. godinu,

- Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom u BiH 2 (2013),

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta,

- Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji i oblasti veterinarstva,

- Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiscalic 2020,

- Dopune Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora u okviru komponente prekogranična saradnja programa IPA za 2011. godinu,

- Provedbenog protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike o primjeni Sporazuma između  Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje borave bez dozvole,

- Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma),

- Sporazuma o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

1 FOTO GALERIJA