Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 11. redovna sjednica Predsjedništva BiH

20.8.2015

Predsjedništvo BiH usvojilo je Platformu za nastup delegacije BiH na 70. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, koja će biti održana u New Yorku, u periodu od 28. septembra do 5. oktobra 2015. godine. Određena je delegacija BiH za učešće na 70. zasjedanju Generalne skupštine UN-a i Summitu na visokom nivou za usvajanje razvojnog programa nakon 2015. godine, koje će biti održane od 25. do 27. septembra 2015. godine. Delegaciju BiH će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović. Prihvaćen je poziv izvršnih direktora „UN Global Compacta“ za učešće na godišnjem UN forumu privatnog sektora pod nazivom „Implementing the Sustainable Development Goals“, koji će biti održan u New Yorku, 26. septembra 2015. godine.

Na sjednici je prihvaćen poziv predsjednika Narodne Republike Kine, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH, za posjetu Narodnoj Republici Kini i učestvovanje na svečanoj proslavi sedamdesete godišnjice pobjede NR Kine nad fašizmom, koja će biti održana od 1. do 3.septembra  2015. godine.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović učestvovat će na konferenciji na visokom nivou o temi „Religiozne dimenzije intelektualnog dijaloga“, koja će biti održana u Sarajevu, od 2. do 3. novembra 2015. godine, u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope.

Predsjedništvo BiH je na sjednici donijelo Odluku o angažovanju helikoptera i resursa Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u traženju nestalog lica u općini Čitluk - Međugorje.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o obustavljanju postupka za vođenje pregovora za zaključivanje sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kanade, Republike Poljske, Sirijske Arapske Republike, Republike Tadžikistan, Republike Uzbekistan, Turkmenistanа, Južnoafričke Republike, Republike Kube, Republike Kirgistan, Republike Kazahstan i Republike Estonije. Postupak se obustavlja, jer ove zemlje u periodu dužem od 10 godina nisu iskazale interes za zaključivanje ovog sporazuma. Ukoliko u narednom periodu neka od navedenih država pokaže interes za zaključivanje Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija sa BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će pokrenuti novi postupak u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.

Donesene su i odluke o prihvatanju Nota sporazuma - razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o dodjeli bespovratne pomoći, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja, Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu „Evropa za građane“, 2014 - 2020.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o bilateralnoj saradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Zavoda za patente Republike Turske.

Predsjedništvo BiH je na sjednici ratificiralo Dopune broj 2 Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, koji se odnosi na horizontalni program o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2011. godinu i

Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojnu politiku poslovnog ambijenta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.