Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 10. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

13.7.2015

Predsjedništvo BiH je na 10. vanrednoj sjednici donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine na mandat od šest godina, u sljedećem sastavu: dr. Ljubiša Vladušić, mr. Trivo Marinković, dr. Kemal Kozarić, dr. Senad Softić i mr. Ankica Kolobarić.

Imenovani članovi Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine preuzet će dužnost 11. augusta 2015. godine.