Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 8. redovna sjednica Predsjedništva BiH

17.6.2015

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH za učešće na 11. svjetskom islamskom ekonomskom forumu (WIEF), koji će biti održan od 3. do 5. novembra 2015. godine, u Kuala Lumpuru u Maleziji.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o osnivanju fonda zemalja Zapadnog Balkana.

Na sjednici su donesene Odluka o prihvatanju Nota-sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje i Odluka o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja.

Primljena je k znanju Informacija o Inicijativi za zaključivanje međunarodnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem provedbe Zakona o izvršavanju poreskih obaveza u odnosu na račune u inostranim finansijskim institucijama.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu.

Prihvaćena je Informacija o multilateralnom sastanku u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, po pitanju PARP procjene za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu.

Predsjedništvo BiH je na sjednici donijelo Odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH, Odluku o produžetku mandata kontingentu Oružanih snaga BiH u Organizaciono-stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo, Odluku o produžetku mandata kontingentu Oružanih snaga BiH u Multidimenzionalnoj integrisanoj stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Republici Mali, i Odluku o imenovanju šefa dijela kontingenta Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan.

Donesena je Odluka o prihvatanju i određivanju potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine, sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac-Ljubovija.

Na sjednici je donesena Odluka o ratifikaciji:

- Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi s finansijskom podrškom između Vijeća ministara    BiH i Vlade Republike Turske,

- Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 21.12.2005. godine u Sarajevu i 28.12.2005. godine u Luxembourgu, naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) za projekat - Željeznice u BiH II (Fi 23.376),

- Ugovora o zajmu (Projekat vodosnabdijevanja Gradačac) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Prihvaćen je Izvještaj o posjeti poglavara Vatikana Njegove Svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini, 06.06.2015. godine.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je dao inicijativu o dopuni dnevnog reda, tačka lišavanje slobode Nasera Orića u Švicarskoj Konfederaciji. U radnoj pripremi sastanka usaglašeno je da tačka ne ide na dnevni red, a da se izvan djelovanja Predsjedništva BiH osigura puna zaštita prava gospodina Nasera Orića kroz djelovanje adekvatnih državnih ministarstava.

1 FOTO GALERIJA