Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 52. redovna sjednica Predsjedništva BiH

26.8.2014

Predsjedništvo BiH je zatražilo od Vijeća ministara BiH i svih drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da ubrzaju i intenziviraju aktivnosti i ulože dodatne napore na oporavku i obnovi područja pogođenih prirodnom nesrećom, te da ubrzaju neophodne aktivnosti i procedure za implementaciju finansijskih sredstva prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji, vodeći računa o urgentnim potrebama ugroženog stanovništva i štetama nastalim u pogođenim područjima, naročito u obnovi stambenog fonda.

 

Predsjedništvo BiH je konstatovalo da Vijeće ministara BiH nije u potpunosti realizovalo ranije zaključke Predsjedništva BiH vezane za oporavak i obnovu pogođenih područja, te je stoga zatražilo od Vijeća ministara BiH da u potpunosti realizuje te zaključke i o tome izvijesti Predsjedništvo BiH.

 

S ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništva u pogođenim područjima na otklanjaju posljedica prirodne nesreće i normalizaciji života, Predsjedništvo BiH je na sjednici donijelo Odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u: općini Bratunac na sanacija putnih komunikacija, u općini Čelinac na sanaciji riječnog korita, u općini Žepče na sanacija klizišta i putnih komunikacija, u općini Osmaci na sanacija klizišta, riječnog korita i putne komunikacije, u općini Bijeljina - Janja za izgradnju nasipa, u općini Srebrenica za sanaciju riječnih korita i osam oštećenih mostova i u općini Kostajnica za sanaciju puteva, kanala i klizišta.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Amandmana na Ugovor o bespovratnim sredstvima između BiH i SAD-a, koji predviđa pružanje finansijske pomoći BiH da odgovori na posljedice poplava tako što će oko 10 miliona dolara biti usmjereno za obnovu škola i vrtića za 60.000 pogođene djece, kako bi na vrijeme pošla u školu i za izgradnju kampova za prihvat djece tokom ljeta i rane jeseni. 

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učešće na ceremoniji inauguracije izabranog predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, 28. avgusta 2014. godine u Ankari. Ceremoniji inauguracije će prisustvovati predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

 

Delegaciju BiH na 69. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda predvodit će član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učešće na 29. specijalnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda povodom nastavka aktivnosti vezanih za program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju nakon 2014. godine, koja će biti održana 22. septembra 2014. godine.    

 

Predsjedništvo BiH je izrazilo namjeru da pristupi inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“, te je ovlastilo ministra vanjskih poslova BiH da uputi pismo namjere državama koje su kopredsjedavajuće ove inicijative.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Doine Bolog za predstavnicu Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Bosnu i Hercegovinu.

 

Predsjedništvo BiH je za šefa dijela kontigenta Oružanih snaga BiH u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan imenovalo pukovnika Hajru Palića.  

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Nota sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske o zapošljavanju članova porodice, na osnovu reciprociteta, koji čine dio domaćinstva člana diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili misije pri međunarodnoj organizaciji.

 

Donesene su i Odluka o prihvatanju izmjena Sporazuma o grantu EC IPA Dio I (Projekat otpadnih voda Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Evropske komisije za Trust fond za Pretpristupni instrument Evropske unije, Odluka o prihvatanju Sporazuma o grantu u okviru IPA-e 2010 Državni program za Bosnu i Hercegovinu dio II - Vodovod i kanalizacija u RS-u između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke i Odluka o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti telekomunikacija

 

Donesene su i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja  Protokola o upravljanju nanosom, uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja, Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sistema presječenih državnom granicom, Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga zračnog prometa između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga zračnog prometa između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga zračnog prometa između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade  Crne Gore i Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo i Odluku o davanju odobrenja za zaključivanje: Zajedničke deklaracije o namjeri Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva prometa, građevinarstva i urbanog razvoja Savezne Republike Njemačke o postupku zamjene vozačkih dozvola i Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Estonije.

 

Donesene su i odluke o ratifikaciji:

-          Sporazuma o trgovini naoružanjem, sačinjenog u New Yorku, 2.4.2013. godine,

-          Trećeg dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o izručenju, sačinjenog u Strasbourgu, 10.11. 2010. godine,

-          Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar,

-          Nota sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o statusu bilateralnih ugovora,

-          Sporazuma o grantu Fonda za globalni okoliš (Projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi agencije za implementaciju Fonda za globalni okoliš,

-          Ugovora o donaciji između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (primalac donacije), i Švicarske, koju zastupa Ambasada Švicarske (donator), za donaciju  79. viljuškara “Steinbock“ i njihov promet iz Švicarske u Bosnu i Hercegovinu.

 

Foto galerija