Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 73. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

6.8.2014

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju (Projekat hitnog oporavka od poplava) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Donesena je i Odluka o ratifikaciji Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o garanciji (koji se odnosi na Ugovor o zajmu za cestu Banja Luka – Doboj, faza 1 projekta), potpisan 26. aprila 2012. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Odluka o prihvatanju Sporazuma o posredovanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Japanskog sistema za međunarodnu saradnju (JISC), za usluge nabavke u okviru japanske neprojektne pomoći u vidu granta za nabavku proizvoda japanskih malih i srednjih preduzeća.