Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 72. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

24.7.2014

Predsjedništvo BiH je na 72. vanrednoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativna Evropa“: Programu Unije za kulturu i kreativne sektore.