Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 70. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

11.7.2014

Predsjedništvo BiH je na 70. vanrednoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju (Projekat hitnog oporavka od poplava) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Predsjedništvo BiH je na sjednici donijelo i Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, u vezi sa državnim programom za 2013. godinu, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć, Odluku o prihvatanju Dopune broj 2 Sporazuma o finansiranju o državnom programu za Bosnu i Hercegovinu, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2012. godinu, Odluku o prihvatanju Dopune broj 2 Finansijskog sporazuma koji se odnosi na nacionalni program za Bosnu i Hercegovinu, u okviru IPA – pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2011. godinu i Odluku o prihvatanju Dopune broj 2 Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi sa horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini.