Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 51. redovna sjednica Predsjedništva BiH

23.7.2014

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici od Vijeća ministara BiH i drugih učesnika u procesu zatražilo da se osigura da finansijska sredstva prikupljena na međunarodnoj donatorskoj konferenciji budu implementirana transparentno, odgovorno i efikasno za oporavak i obnovu područja pogođenih prirodnom nesrećom, također da, u skladu sa Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, bez odlaganja preduzme potrebne aktivnosti i ubrza procedure za zaključivanje finansijskih, kreditnih i drugih sporazuma sa državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim finansijskim institucijama, koji su neophodni za implementaciju finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji. Traži se od Vijeća ministara BiH da sa vladama entiteta i Brčko distrikta BiH utvrdi pravične kriterije za raspodjelu i utrošak finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji, vodeći računa o štetama i potrebama, te da bez odlaganja sačine kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte oporavka i obnove koji će biti finansirani ovim sredstvima, te da Vijeće ministara BiH redovno i cjelovito izvještava Predsjedništvo BiH o implementaciji finansijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo Zaključak da je isključivo nadležno za davanje saglasnosti za uplovljavanje stranih brodova u Neumski akvatorij i zadužilo je Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana sačini i Predsjedništvu BiH dostavi sveobuhvatnu analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij, koja sadrži ocjenu ekoloških, ekonomskih, vanjskopolitičkih, sigurnosnih i odbrambenih aspekata uplovljavanja, sačinjenu od nezavisnih eksperata i resornih institucija Bosne i Hercegovine. Obustavlja se izdavanje saglasnosti za uplovljavanje stranih vojnih brodova u Neumski akvatorij sve dok Predsjedništvo BiH ne razmotri navedenu analizu.

 

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara NATO-a upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH za učestvovanje na sastanku šefova država članica NATO-a sa državama učesnicama partnerima u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan, koji će biti održan 4. septembra 2014. godine, u Welsu, Velika Britanija. Delegaciju Bosne i Hercegovine na ovom summitu predvodit će predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo zaključke kojim nalaže ministru vanjskih poslova BiH da iz sigurnosnih razloga privremeno povuče na konsultacije ambasadora Bosne i Hercegovine u Libiji, te da funkcionisanje Ambasade u Libiji svede na tehnički nivo čuvanja imovine u zgradi Ambasade i pružanja konzularnih usluga i zaštite državljana BiH u Libiji.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o postavljenu brigadira Ahmić (Ahmet) Mirsada na dužnost zamjenik komandanta Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produženju mandata oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan. Oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućuju se u operacije podrške miru ISAF do 31.12.2014. godine.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uspostavi Balkanskih medicinskih snaga.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o angažovanju pripadnika, jedinica i resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim tijelima u reagovanju na prirodnu nesreću u Bosni i Hercegovini.

 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva odbrane BiH o organizaciji međunarodne vojne vježbe „REGEX 16“ u 2016. godini, te je odobrilo učestvovanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na međunarodnoj vojnoj vježbi „REGEX 16“ u ulozi domaćina vježbe.

 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o učestvovanju delegacije Bosne i Hercegovine na međunarodnom defileu u Parizu, povodom obilježavanja stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Amandman br. 1 na Sporazum između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, djelujući preko Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, koju zastupa Ministarstvo vanjskih poslova, djelujući preko Švicarske agencije za razvoj i saradnju, o podršci za projekat Regionalnog centra za razvoj u području mentalnog zdavlja u Jugoistočnoj Evropi Jačanje kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravlje i kapaciteta udruženja korisnika usluga.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

 

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji,

 

-Memoranduma o saradnji u području mladih između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke,

 

-Sporazuma o saradnji u području turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom se odobrava zaključivanje Protokola između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore o saradnji u području pružanja usluga rafting kao turističke djelatnosti, te Odluku kojom se odobrava zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, o saradnji na pripremi Projekta upravljanja slivom rijeke Drine u okviru programa za Zapadni Balkan.

 

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

 

-Sporazum o zajmu za projekat Razvoj infrastrukture u Goraždu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine,

 

-Prvi amandman na Kreditni sporazum od 25.10.2012. godine (Projekat “Modernizacija Univerziteta u Bihaću”) sklopljen između Bosne  Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora kao Zajmoprimac, i Raiffeisen Bank International AG kao Kreditor,

 

-Izmijenjeni tekst Sporazuma o finansiranju (Projekat zaštite od poplava Drine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

 

-Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske Konfederacije o odobravanju finansijske pomoći za Program vodosnabdijevanja i kanalizacije u Bosni i Hercegovini II (Obnova i nadogradnja sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u općinama Tuzla i Zenica).

 

Foto galerija