Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 50. redovna sjednica Predsjedništva BiH

3.7.2014

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nа 50. redovnoj sјеdnici usvojilo je sljedeće zaključke nakon razmatranja tačke dnevnog reda, koja se odnosi na stanje prouzrokovano prirodnom nesrećom u Bosni i Hercegovini i procjenu šteta i gubitaka, potreba i prioriteta za oporavak i obnovu, i realizaciju zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine:

 

1.      Prima se k znanju Informacija predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o nastavku preduzimanja aktivnosti Vijeća ministara na sanaciji štete uzrokovane prirodnom nesrećom, te procjeni i pokretanju projekata obnove i rekonstrukcije objekata i infrastrukture za period od 4. do 30. juna 2014. godine.

 

2.      Traži se od nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da intenziviraju napore na oporavku i obnovi područja pogođenih prirodnom nesrećom, s obzirom na izraženo nezadovoljstvo građana brzinom reakcije nadležnih institucija na iskazane potrebe u pogođenim područjima.

 

3.      Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da, u saradnji s vladama entiteta, Brčko distriktom i ekspertskim timovima Evropske unije, Svjetske banke i Ujedinjenih nacija, završi usaglašenu procjenu šteta, gubitaka, potreba i prioriteta za oporavak i obnovu do 8. jula 2014. godine.

 

4.      Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da, u saradnji s vladama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a na bazi usaglašene procjene šteta, potreba i prioriteta, utvrdi plan oporavka i obnove koji sadrži kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, aktivnosti i mjere.

 

5.      Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da, u saradnji s vladama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, utvrdi pravične kriterije i transparentne procedure za raspodjelu prikupljenih materijalnih i finansijskih sredstava za pomoć područjima pogođenim prirodnom nesrećom u Bosni i Hercegovini, vodeći računa prevashodno o nastalim štetama i potrebama u pogođenim područjima.

 

6.      Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da osigura da Koordinaciono tijelo za zaštitu i spašavanje od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini funkcioniše u skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

 

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv premijerke Republike Slovenije, ministra vanjskih poslova Republike Francuske i komesara za proširenje Evropske unije za učešće na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, koja će biti održana 16. jula 2014. godine, u Bruxellesu. Određena je delegacija Bosne i Hercegovine, koju će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava OS BiH.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu.

 

Donesena je Odluka o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za:

 

Sporazum o grantu Fonda za globalni okoliš (Projekat I smanjenja okolišnog zagađenja Jadranskog mora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u funkciji Agencije za implementaciju Fonda za globalni okoliš,

 

Sporazum o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (“Zajmoprimac”) i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija (“Federacija”) i općina Tuzla i Zenica (“Agencija za izvršavanje projekta”) – Program vodosnabdijevanja i kanalizaciju u BiH II,

 

Sporazum o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW), Bosne i Hercegovine (“Primalac”) i Federacije Bosne i Hercegovine (“Federacija”) i općina Tuzla i Zenica (“Implementatori projekta”) – Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u BiH II (Projekat).

 

Foto galerija