Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 48. redovna sjednica Predsjedništva BiH

4.6.2014

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici razmatralo i primilo k znanju Izvještaj o stanju i posljedicama prouzrokovanim prirodnom nesrećom u Bosni i Hercegovini, potrebama i prioritetima u oporavku pogođenih područja, preduzetim aktivnostima i mjerama institucija BiH na realizaciji zaključaka Predsjedništva BiH sa 68. vanredne sjednice.

Predsjedništvo BiH je zatražilo da Koordinaciono tijelo za zaštitu i spašavanje od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, funkcioniše u skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je zatražilo nastavak intenzivnih aktivnosti Vijeća ministara BiH na procjeni šteta, ustanovljavanju prioriteta i potreba u obnovi pogođenih područja, te kriterija za raspodjelu pomoći i transparentnost procedura utroška sredstava.  

Predsjedništvo BiH je također zatražilo intenziviranje aktivnosti na pripremi međunarodne donatorske konferencije.

Predsjedništvo BiH je zaključilo da će i ubuduće na sjednicama kao prvu tačku dnevnog reda imati izvještaj o stanju i posljedicama prirodne nesreće, te preduzetim aktivnostima  institucija BiH, koji će prezentovati predsjedavajući Vijeća ministara BiH. 

Predsjedništvo BiH je konstatovalo da su prilikom donošenja Odluke o prihvatanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), pojedinačni bilateralni sporazumi o poljoprivrednim proizvodima zaključeni između Bosne i Hercegovine i Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Islanda, bili dostavljeni u materijalima kao sastavni dio EFTA sporazuma, te su kao takvi i usvojeni uz Sporazum. U skladu s članom 7. stav 2. Sporazuma, bilateralni sporazumi čine dio instrumenta za uspostavljanje zone slobodne trgovine između država EFTA i Bosne i Hercegovine, te stoga, nakon sprovođenja postupka ratifikacije EFTA sporazum, zajedno sa bilateralnim sporazumima, treba biti objavljen u „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“.  

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju (Projekat zaštite od poplave Drine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o povlačenju pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz operacije Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan. Odluka je donesena radi završetka angažovanja danskog kontigenta, u čijem je sastavu djelovala pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru ISAF, zaključno s 10. junom 2014. godine.

Donesene su i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije u oblasti sporta, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan u oblasti mladih i sporta, Protokola o saradnji u oblasti sporta između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac-Ljubovija.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost da Ambasada Kraljevine Danske u Republici Srbiji nerezidentno pokriva Bosnu i Hercegovinu iz Beograda, nakon što Ambasada Kraljevine Danske u Republici Sloveniji, koja trenutno nerezidentno pokriva Bosnu i Hercegovinu, bude zatvorena 31. jula 2014. godine.

Foto galerija