Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 68. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

20.5.2014

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj 68. vanrednoj sjednici razmotrilo situaciju u Bosni i Hercegovini prouzrokovanu poplavama i klizištima, te načine pomoći građanima i civilnim organima Bosne i Hercegovine u otklanjanju posljedica, oporavku i obnovi područja pogođenih ovom prirodnom nesrećom

 

Predsjedništvo BiH je na današnjoj vanrednoj sjednici usvojilo sljedeće zaključke:

 

1. Nakon što je informisano o posljednjim informacijama o stanju na terenu, Predsjedništvo BiH ocijenilo je da je situacija u područjima Bosne i Hercegovine, koja su pogođena poplavama i klizištima, izuzetno teška i složena, te da zahtjeva odlučnu reakciju institucija na svim nivoima vlasti da se svim raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima uključe u pomoć ugroženim područjima.

2. Predsjedništvo BiH zahvaljuje svim građanima Bosne i Hercegovine, vladama prijateljskih zemalja i pojedincima koji su proteklih dana pomagali ugroženom stanovništvu.

3. Predsjedništvo BiH pohvaljuje Oružane snage Bosne i Hercegovine zbog izuzetno hrabrog, odlučnog i požrtvovanog angažmana raspoloživih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa u akcijama spašavanja stanovništva iz najugroženijih područja i pružanja sve druge pomoći civilnim organima i građanima Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-1090/14, koja je donesena na hitnoj sjednici Predsjedništva BiH 15. maja 2014. godine.

4. Predsjedništvo BiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH da preduzme sve neophodne aktivnosti radi bržeg i efikasnijeg upravljanja procesom traženja, prijema i distribucije međunarodne pomoći. Predsjedništvo BiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH da nastavi preduzimati sve neophodne aktivnosti na ubrzavanju procedura ulaska humanitarne pomoći na svim graničnim prijelazima u Bosnu i Hercegovinu, s posebnom pažnjom na intenziviranje aktivnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Granične policije BiH.

5. Predsjedništvo BiH smatra da je potrebno izraditi sveobuhvatni plan oporavka i obnove područja pogođenih ovom prirodnom nesrećom, koji mora sadržati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere koje je potrebno preduzeti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

6. Radi iznalaženja finansijskih sredstava za obnovu i oporavak područja pogođenih ovom prirodnom nesrećom, Predsjedništvo BiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa svim resornim institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, hitno preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi se:

- Ustanovili kriteriji za raspodjelu prikupljene pomoći, vodeći računa prevashodno o nastalim štetama i potrebama;

- Iniciralo organizovanje međunarodne donatorske konferencije, kojom bi se prikupila sredstva;

-  Animirala finansijska sredstva pomoći iz fondova Evropske unije i od prijateljskih zemalja;

- Inicirao zajednički pristup s Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom prema fondovima Evropske unije;

- Izvršilo reprogramiranje međunarodnih finansijskih obaveza Bosne i Hercegovine;

- Zatražilo od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini reprogramiranje kredita građana, privrednih subjekata i poljoprivrednih proizvođača, koji su pogođeni ovom prirodnom nesrećom.

7. Predsjedništvo BiH smatra da su cijeloj zemlji i svim njenim institucijama potrebni jedinstvo i saradnja u pomoći ugroženom stanovništvu. Predsjedništvo BiH poziva političke faktore u Bosni i Hercegovini da se u narednom periodu uzdrže od svake vrste iskazivanja rivalstva, te da izbjegnu bilo kakvo politiziranje nastale situacije u Bosni i Hercegovini.

8. Predsjedništvo BiH poziva sve institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, sve privredne subjekte, sve nevladine organizacije i sve građane, da se uključe u akciju solidarnosti kojom bi izdvojili finansijska sredstva i druge vrste potrebne pomoći ugroženom stanovništvu.

 

Foto galerija