Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 46. redovna sjednica Predsjedništva BiH

16.4.2014

Na današnjoj sjednici Predsjedništvo BiH je prihvatilo 21. maj 2014. godine kao termin posjete generalnog sekretara NATO-a Andersa Fogh Rasmussena Bosni i Hercegovini.

 

Predsjedništvo BiH je zadužilo kabinete članova Predsjedništva BiH da, u saradnji sa Stalnom misijom BiH pri UN-u, pripreme i usaglase elemente za izlaganje Bosne i Hercegovine na redovnoj debati Vijeća sigurnosti o polugodišnjem izvještaju visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, koja će biti održana sredinom maja 2014. godine.

 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o predsjedavanju Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope (maj-novembar 2015. godine), te zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da u skladu s predloženim prioritetima, temama i događajima preduzme sve neophodne pripremne aktivnosti i potrebne mjere, kako bi u Budžetu za 2015. godinu bila osigurana sredstva potrebna za predsjedavanje BiH Vijećem Evrope.

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Bolivije, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH, za učešće na Summitu Grupe 77, povodom obilježavanja 50 godina od osnivanja, koji će biti održan u Santa Cruzu, u Boliviji, od 14. do 15. juna 2014. godine. Delegaciju BiH na Summitu predstavljat će zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Trišić-Babić i stalna predstavnica BiH pri UN-u Mirsada Čolaković.

 

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o službenoj posjeti ministra odbrane i članova delegacije Ministarstva odbrane/Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Republici Grčkoj, od 16. do 18. marta 2014. godine.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o produženju mandata Pješadijskoj jedinici Oružanih snaga BiH u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s Prijedlogom deklaracije o prestanku statusa za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Bosna i Hercegovina predlaže suspenziju implementacije Preporuke o ukidanju statusa i predlaže zajedničku akciju svih aktera uključenih i odgovornih za provedbu Aneksa VII, s rokom implementacije do kraja 2017. godine.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Distribucija električne energije i BiH/B, Odluku o prihvatanju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Distribucija električne energije i BiH/C, Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju (Projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi,

Odluku o prihvatanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata o unapređenju i zaštiti investicija, Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o saradnji u oblasti turizma i Odluku o prihvatanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine.

 

Foto galerija