Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 14. redovna sjednica Predsjedništva BiH

27.5.2024

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o prihvatanju:

-        Amandmana na Bilateralni sporazum između Vijeća ministara BiH i Compañia Española de Seguros de Credito a la Exportacion, S.A.,Cia de Seguros y Reaseguros S.M.E. (CESCE), potpisan 11. oktobra 1999. godine, o reprogramiranju vanjskog duga Bosne i Hercegovine

-        Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pridruživanju Bosne i Hercegovine Programu EU4Health

-        Međunarodnog  sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu „Pravosuđe 2021-2027. godine“

 

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

-        Sporazuma o državnoj tački za program URBACT IV za Bosnu i Hercegovinu između Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Državne agencije za teritorijalnu koheziju (ANCT) sa sjedištem u Francuskoj

-        Protokola o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Glavne direkcije Arhiva Republike Albanije

1 FOTO GALERIJA