Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 12. redovna sjednica Predsjedništva BiH

11.3.2024

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva odbrane BiH o implementaciji Sistema spremnosti sposobnosti za mirovne operacije Ujedinjenih nacija (United Nations Peacekeeping Capability Readiness System – PCRS). Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost Ministarstvu odbrane BiH, da u skladu sa procedurama Ujedinjenih nacija, uputi verbalnu notu sa opisom doprinosa, usaglašenu organizacijsko-formacijsku strukturu snaga, sa listom glavne opreme i listom sposobnosti samoodrživosti jedinica za doprinos PCRS-u. Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo odbrane BiH da, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi deklariranja navedenih jedinica kroz  PCRS i stvaranja uslova za eventualno upućivanje istih u mirovne operacije Ujedinjenih nacija, po donošenju Odluke Predsjedništva BiH, a u skladu sa zakonski definiranim procedurama.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o provođenju bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj (preferencijalnoj) trgovini koje je zaključila Bosna i Hercegovina sa drugim državama.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv upućen članu Predsjedništva BiH dr. Denisu Bećiroviću za zvaničnu posjetu Kraljevini Belgiji u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i termin audijencije kod NJ.V. kralja Filipa 25. marta 2024. godine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za prisustvo otvaranju Olimpijskih igara, koje će biti održano u Parizu, 26. jula 2024. godine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo zaključak u kojem od Ministarstva vanjskih poslova BiH traži da u roku od sedam dana dostavi kompletnu informaciju o statusu projekta „Unapređenje uslova školovanja u osnovim školama u Republici Srpskoj kroz nabavku minibusa za prijevoz učenika“. Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da projekat sa cjelokupnom dokumentacijom proslijedi Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju:

-        Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-A IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021-2027. godina između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

-        Sporazuma između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2021-2027. godina između Republike Hrvatske koju predstavlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo evropskih poslova

-          Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021-2027. godina između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Republike Italije koju predstavlja regija Emilia – Romagna

-          Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B Program EURO MEDITERRANEAN (EURO MED) za period 2021-2027. godina između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Republike Francuske koju predstavlja francuska regija Provansa - Alpi - Azurna obala

-          Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine za IPA III Program prekogranične saradnje „Srbija – Bosna i Hercegovina“ za period 2021- 2027. godina

 Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

-          Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, vladinog Ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije

-          Sporazuma o partnerstvu u provedbi prioriteta tehnička pomoć u okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija 2021-2027 zaključen između Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH  i Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije

-          Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva javnog zdravlja Republike Kube o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih istraživanja

 Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde BiH o radu Komisije za pomilovanje za period januar-decembar 2023. godine. Predsjedništvo BiH će, u skladu sa članom 20. Zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju (Službeni glasnik BiH, broj: 93/05), obavijestiti Parlamentarnu skupštinu BiH o odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne godine.

 

1 FOTO GALERIJA