4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Haris Silajdžić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Švicarske Konfederacije u BiH Andréa Schallera

20.10.2010

Tokom ceremonije, novoimenovani švicarski ambasador Schaller je kazao da Švicarska podržava BiH na njenom evroatlantskom putu, te da se dobra bilateralna saradnja dvije zemlje treba nastaviti i u narednom periodu. Ambasador Schaller je obećao dalju pomoć Švicarske i podršku ekonomskom razvoju BiH.
Tokom ceremon37482novoimenovani švicarski ambasador Schaller je kazao da Švicarska podržava BiH na njenom evroatlantskom putu, te da se dobra bilateralna saradnja dvije zemlje treba nastaviti i u narednom periodu. Ambasador Schaller je obećao dalju pomoć Švicarske i podršku ekonomskom razvoju BiH.

Poželjevši dobrodošlicu i uspješnu misiju švicarskom ambasadoru u BiH, dr. Silajdžić je naglasio da će BiH biti dobar ekonomski partner Švicarskoj, te izrazio očekivanje da će se odnosi intenzivirati na ovom planu u budućnosti.

Ovom prilikom, dr. Silajdžić je posebno zahvalio Vladi Švicarske zbog prihvata velikog broja izbjeglica iz BiH, te kazao da je njihova prisutnost temelj za dalje razvijanje dobrih odnosa dvije zemlje.

Foto galerija