4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Dr. Silajdžić primio je delegaciju Udruženja „Narodu pravda i posao“

29.9.2010

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić primio je delegaciju Udruženja „Narodu pravda i posao“, na čelu sa predsjednikom Anerom Đurićem. Gospodin Đurić je, u ime članova Udruženja, izrazio punu podršku konstantnim naporima dr. Silajdžića vezanim za privlačenje investicija u BiH i osiguravanje poslova našim firmama u drugim zemljama.
Predsjedavaju37451edsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić primio je delegaciju Udruženja „Narodu pravda i posao“, na čelu sa predsjednikom Anerom Đurićem.

Gospodin Đurić je, u ime članova Udruženja, izrazio punu podršku konstantnim naporima dr. Silajdžića vezanim za privlačenje investicija u BiH i osiguravanje poslova našim firmama u drugim zemljama. Kako je rekao Đurić, građani su svjesni da su ti napori otvorili na hiljade radnih mjesta, kako u BiH, tako i van njenih granica. Posebna pažnja je poklonjena važnosti investiranja u energetski sektor, gdje se očekuje zapošljavanje 50 hiljada radnika raznih profila.

Dr. Silajdžić je rekao da će nastaviti raditi kao i do sada, pogotovo što su rezultati takvog rada vidljivi na terenu. Pored stotina miliona investicija u BiH i preko 1.2 milijarde otvorenih poslova u Libiji, kako je rekao dr. Silajdžić, podržani su mnogi poljoprivredni projekti u BiH.

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG PREDSJEDNIŠTVA BiH DR. HARISA SILAJDŽIĆA

Foto galerija