4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović uputio je danas pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Banu Ki-moonu i predsjedavajućem 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

27.9.2010

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović uputio je danas pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Banu Ki-moonu i predsjedavajućem 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u kojima ih podsjeća da ih je ranije obavijestio da predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj učestvuju na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nelegalno, bez odluke Predsjedništva BiH, čime direktno krše Ustav BiH.
Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović uputio je danas pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Banu Ki-moonu i predsjedavajućem 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u kojima ih podsjeća da ih je ranije obavijestio da predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj  učestvuju na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nelegalno, bez odluke Predsjedništva BiH, čime direktno krše Ustav BiH.

Radmanović je u pismu još jednom podsjetio Bana Ki-moona na činjenicu da Predsjedništvo BiH nije usvojilo platformu za nastup delegacije BiH, kao ni sastav delegacije, tako da svi istupi Harisa Silajdžića, Svena Alkalaja i bilo koga iz BiH, a u ime BiH, predstavljaju jednostrano mišljenje pojedinaca iz BiH, a nikako zvanične stavove BiH i ne proizvode nikakvo pravno dejstvo za BiH.

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović izrazio je žaljenje što je, i pored toga što su Ujedinjene nacije na vrijeme bile obaviještene o nelegalnom prisustvu pojedinaca iz BiH, predsjedavajućem Predsjedništva BiH Harisu Silajdžiću dozvoljeno da zloupotrijebi govornicu Ujedinjenih nacija i tom prilikom iznese neistine, koristeći svoju ratnu retoriku, te neargumentovano optuži jedan, državotvorni, entitet i narod u BiH. U posljednjih dvadeset godina Haris Silajdžić u Ujedinjenim nacijama iznosi iste stavove kao i 1992. godine kada je bio član ratnog rukovodstva Republike Bosne i Hercegovine, zbog čije politike su propatile stotine hiljada ljudi u BiH.

Na kraju pisma Banu Ki-moonu, član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izrazio je iznenađenje zbog činjenice da su nadležni organi Ujedinjenih nacija, bastiona demokratije, propustili da o ovome obavijeste članice UN-a, posebno imajući u vidu činjenicu da je Haris Silajdžić u svojim istupima iznosio netačne podatke pozivajući se na institucije UN-a. Te iste institucije utvrdile su tačne brojke, koje su u suprotnosti sa podacima koje je iznio Haris Silajdžić. Ovakvi događaji nanose štetu Bosni i Hercegovini, ali i Ujedinjenim nacijama, koje bi trebale biti faktor provođenja demokratije, mira i stabilnosti u svijetu, završava svoje pismo srpski član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.

KABINET ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BiH IZ REPUBLIKE SRPSKE