4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Haris Silajdžić primio akreditivna pisma ambasadora Narodne Republike Kine i Republike Francuske u BiH

13.9.2010

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Narodne Republike Kine u BiH Wanga Fuguoa.
Predsjedavaju37389edsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Narodne Republike Kine u BiH Wanga Fuguoa.

Novoimenovani ambasador Narodne Republike Kine je naglasio da su bilateralni odnosi dvije prijateljske zemlje veoma dobri i da, bez obzira na postepeno povećanje, ti odnosi treba da se još brže unapređuju, posebno na političkom, ekonomskom, trgovačkom i kulturnom planu, na bazi međusobnog uvažavanja, ravnopravnosti i obostrane koristi.

Poželjevši dobrodošlicu i uspješnu misiju kineskom ambasadoru u BiH, dr. Silajdžić je rekao da se bilateralna i multilateralna saradnja BiH i Kine može još više i brže razvijati, posebno u području privrede i energije, jer u ovom periodu uspostavljanja sistema u tržišnim okolnostima i vremenu globalizacije dolazi do ujednačavanja standarda, a što opet znači da se na takav način može ostvariti značajan napredak i prosperitet bosanskohercegovačkog društva u cjelini.

***

Republika Francuska će i dalje podržavati aktivnosti vlasti Bosne i Hercegovine na njenom putu ka EU i NATO-u, kazao je danas, predajući akreditivna pisma predsjedavajućem Predsjedništva BiH dr. Harisu Silajdžiću, novoimenovani ambasador Republike Francuske u BiH Rolland Gilles.

Ambasador Gilles je naglasio da BiH i Francuska imaju kontinuirane dobre prijateljske odnose, te da je Republika Francuska spremna podržati punopravno članstvo BiH u EU i NATO-u. Također je naglasio da te dobre odnose dvije države ne prati dobra ekonomska saradnja, te je treba zajedničkim snagama podići na viši nivo.

Predsjedavajući dr. Silajdžić je informisao francuskog ambasadora o aktuelnom političkom i privrednom stanju u našoj državi. Naglasio je strateško opredjeljenje BiH da postane punopravan član EU i NATO-a, što je od interesa za sve bh. građane i narode, te pri tome zahvalio ambasadoru Gillesu za podršku koju Francuska pruža na ovome planu. Dr. Silajdžić je, govoreći o budućem uređenju BiH, kazao da se pluralizam mora zadržati  i da svi građani moraju biti slobodni i ravnopravni te se međusobno uvažavati, i da elementi blokade sistema ne smiju biti kočnica u pitanjima koja se odnose na EU integracije.

Tokom razgovora naglašeno je da u Bosni i Hercegovini postoje veliki potencijali, osobito prirodnih resursa, te da dvije zemlje, koje imaju tradicionalno prijateljske odnose, trebaju ove potencijale upotrebljavati na obostranu korist.

Foto galerija