4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Saopćenje iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH povodom pisma koje je 10. augusta upućeno predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću

25.8.2010

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, dr. Haris Silajdžić uputio je pismo predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću, u kojem ga je zvanično obavijestio da navodni sporazum između BiH i SRJ o mirnom povlačenju JNA nikada nije postignut. Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu je g. Jurišića proglasilo krivim za “kršenje” tog navodnog sporazuma i zbog toga ga osudilo na kaznu od 12 godina zatvora.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH, dr. Haris Silajdžić uputio je pismo predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću, u kojem ga je zvanično obavijestio da navodni sporazum između BiH i SRJ o mirnom povlačenju JNA nikada nije postignut. Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu je g. Jurišića proglasilo krivim za “kršenje” tog navodnog sporazuma i zbog toga ga osudilo na kaznu od 12 godina zatvora.

Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva nije do sada objavio ovo pismo, koje je za cilj imalo informisati predsjednika Tadića o ovim činjenicama. S obzirom da je to pismo danas objavljeno u beogradskim medijima, obavještavamo javnost o slijedećem.

S obzirom da se aktima pravosudnih organa Republike Srbije Bosni i Hercegovini spočitava sklapanje takvog sporazuma, predsjedavajući Predsjedništva BiH je imao obavezu da predsjednika Republike Srbije na zvaničan način obavijesti o nepostojanju takvog sporazuma. Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH je nakon detaljne istrage došao do niza dokaza da navedeni sporazum nikada nije postignut. Nadalje, g. Milan Petrović, koji je bio tužilac u slučaju Jurišić je u unakrsnom ispitivanju pred londonskim sudom u slučaju Ganić jasno priznao da nije postignut navedeni sporazum, što je vidljivo iz stenograma njegovog svjedočenja te i iz same presude tog suda.

Institucije Republike Srbije su na ovaj način pokušale nametnuti Bosni i Hercegovini nepostojeću međunarodno-pravnu obavezu, te su također prekršile pravo g. Jurišića na fer i pravično suđenje koje mu je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Dobrosusjedske odnose je moguće imati samo ukoliko pravosudne institucije Republike Srbije tretiraju sve građane Bosne i Hercegovine na istinski nepristrasan način i u skladu sa pravnim poretkom EU. Ukoliko Republika Srbija ne prihvata takav odnos i nastavi sa dosadašnjom praksom, Bosna i Hercegovina će svoja i prava svojih građana nastaviti aktivno i uspješno štititi na međunarodnom nivou.

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG PREDSJEDNIŠTVA BiH