4. saziv Predsjedništva BiH (6.11. 2006. – 10.11. 2010.)

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić položio vijenac na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva

5.8.2010

U povodu otvaranja manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2010“, član Predsjedništva BiH Željko Komšić položio je vijenac na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992 -1995. godine.
Tokom susreta37267Taći i g. Tinjak informisali su dr. Silajdžića o sporosti implementacije Strategije razvoja sistema za upravljanje vazdušnim prometom (ATM strategija), koju je Vijeće ministara BiH usvojilo u oktobru 2005. godine.

Rok za implementaciju Strategije bio je kraj 2007. godine i do sada je prolongiran više puta, tako da je sad planirana implementacija do kraja 2011. godine.

Na ovakav način Bosna i Hercegovina, kao suverena država, još nema kontrolu vazdušnog prostora, iako Konvencija o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) reguliše da je svaka država ugovornica odgovorna za pružanje usluga vazduhoplovne navigacije iznad svoje teritorije, a član III 1. j) Ustava BiH nadležnost institucija BiH za kontrolu vazdušnog prometa. Na ovakav način Bosna i Hercegovina svake godine ima direktnu štetu u iznosu od 40 miliona, s obzirom da, zbog neimplementacije Strategije, kontrolu vazdušnog prostora iznad naše zemlje vrše Republika Hrvatska i Srbija.

Dr. Silajdžić je istakao da je ovo važno pitanje koje se mora što prije rješavati, s obzirom na obaveze države koje proizlaze iz odredaba Čikaške konvencije, Ustava Bosne i Hercegovine i usvojene Strategije, kako bi Bosna i Hercegovina, kao suverena država, preuzela kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom i na takav način izbjegla direktnu i indirektne štete, s obzirom da ima kapacitete i osposobljene kadrove.

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG PREDSJEDNIŠTVA BiH

Foto galerija