1., 2. i 3. saziv Predsjedništva BiH ( 1996. - 1998. ; 1998. - 2002. ; 2002. – 2006.)

Član Predsjedništva BiH Borislav Paravac učestvovao na Samitu zemalja jugoistočne Evrope «Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma», Karađorđevo 15.-16-10-2006-

16.10.2006

Član Predsjedništva BiH Borislav Paravac učestvovao je na Samitu zemalja jugoistočne Evrope «Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma», koji je održan u Karađorđevu, Republika Srbija u periodu 15.-16.10.2006. godine

Član Predsjedništva BiH Borislav Paravac učestvovao je na Samitu zemalja jugoistočne Evrope «Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma», koji je održan u Karađorđevu, Republika Srbija u periodu 15.-16.10.2006. godine. 

Ovom prilikom član Predsjedništva BiH Borislav Paravac se obratio. 

Na  Samitu je usvojena Deklaracija o borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma. Deklaraciju su usvojili prisutni šefovi država jugoistočne Evrope:

Trajan Basesku, Branko Crvenkovski, Stjepan Mesić, Alfred Moisiu, Borislav Paravac, Filip Vujanović i Boris Tadić, u prisustvu Franka Fratinija, potpredsjednika Evropske komisije i evropskog komesara za pravosuđe, slobodu i sigurnost. 

 

Foto galerija 

Govor