1., 2. i 3. saziv Predsjedništva BiH ( 1996. - 1998. ; 1998. - 2002. ; 2002. – 2006.)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić posjetio sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu

28.8.2006

Zajednički je zaključak da SIPA, kao državna agencija, treba ubuduće biti sve značajniji faktor koordinacije policijskih struktura u domenu borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina
 Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić posjetio je danas sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu.

Direktor SIPA-e Sredoje Nović i zamjenik direktora Sead Lisak upoznali su predsjedavajućeg Tihića sa postignutim nivoom uspostave SIPA-e, rezultatima dosadašnjeg rada, aktivnostima koje su u toku, kao i daljnjim aktivnostima u organizaciji rada, te pitanjima kadrovske popune, ali i sa problemima sa kojim se Agencija suočava, a u smislu nedostatka finansijskih i materijalno-tehničkih sredstava.

Ovom prilikom direktor Nović posebno je istakao pitanje osiguranja potrebnih sredstava iz budžeta BiH za 2007. godinu za izgradnju objekta za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić, koji je i prvi bh zvaničnik koji je posjetio sjedište SIPA-e na sopstvenu inicijativu, se zahvalio direktoru i zamjeniku direktora SIPA-e na informacijama i naglasio bezrezervnu podršku radu menadžmenta SIPA-e.

Zajednički je zaključak da SIPA, kao državna agencija, treba ubuduće biti sve značajniji faktor koordinacije policijskih struktura u domenu borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina.

Njena vodeća uloga u narednom periodu treba više doći do izražaja, jer je to u interesu sigurnosti BiH, kazano je tokom susreta.

Foto galerija