Kabineti

Kabineti

Redovni poslovi i aktivnosti članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine organizovani su u njihovim kabinetima. Pored poslova šefova kabineta, u ovim organizacionim jedinicama Predsjedništva Bosne i Hercegovine odvijaju se poslovi i zadaci savjetnika članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine za pojedine oblasti društvenog života: unutrašnju i vanjsku politiku, ekonomska, ustavno–pravna i vojna pitanja.


Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović

Dušan Petrović, šef Kabineta

dusan.petrovic@predsjednistvobih.ba

Irena Lukajić Korica, savjetnica

irena.lukajic-korica@predsjednistvobih.ba

dr. Boris Tučić, savjetnik

boris.tucic@predsjednistvobih.ba

Saša Aulić, savjetnik

sasa.aulic@predsjednistvobih.ba

Boško Tomić, savjetnik

bosko.tomic@predsjednistvobih.ba


Kontakt telefon Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH


Tel: +387 33 567 660

 Kabinet člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića


Kontakt-telefon i fax u Kabinetu:

Tel: + 387 33 567 620; + 387 33 567 622

Fax: + 387 33 206 563 

ured@predsjednistvobih.ba;
Kabinet člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića

Dr. Alija Kožljak, šef Kabineta člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića

Tel: + 387 33 567 650

alija.kozljak@predsjednistvobih.ba

Savjetnici u Kabinetu člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića: 

Dr. Hoda Dedić, savjetnica za vanjsku politiku:

tel: + 387 33 567 644

hoda.dedic@predsjednistvobih.ba

prof.dr. Dženeta Omerdić, savjetnica za ustavno-pravna pitanja:

Tel: + 387 33 567 645

dzeneta.omerdic@predsjednistvobih.ba

Dr. Šahbaz Džihanović, savjetnik za ustavno-pravna pitanja:

tel: + 387 33 567 657

sahbaz.dzihanovic@predsjednistvobih.ba

prof. dr. Hatidža Jahić, savjetnica za ekonomska pitanja

tel: +387 33 567 641

hatidza.jahic@predsjednistvobih.ba 

mr.sci. Adis Deljković, savjetnik za medije:

tel: + 387 33 567 643

adis.deljkovic@predsjednistvobih.ba

Mehmed Pargan, savjetnik za dijasporu, raseljene osobe i saradnju sa organizacijama civilnog društva 

tel: +387 33 567 643

mehmed.pargan@predsjednistvobih.ba

Kontakt-telefon i fax u Kabinetu člana Predsjedništva BiH dr. Bećirovića:

Tel: + 387 33 567 650

Fax: + 387 33 472 491

kabinet@predsjednistvobih.ba