Govori

Obraćanje člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića povodom obilježavanja 120. godišnjice Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

28.9.2023

Poštovani gosti, uvaženi predsjedniče Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ dr. Sanjine Kodriću, dragi prijatelji, dame i gospodo! Imam čast i posebno zadovoljstvo da, kao član Predsjedništva BiH, budem visoki pokrovitelj velikog jubileja – 120. godišnjice osnivanja Bošnjačke zajednice kulture (BZK) „Preporod“ i jubilarnog svečanog koncerta – svjetske praizvedbe simfonijske svite „Storia bosniaca“, kompozitora Ammara Jažića. „Preporod“ je kulturološka vertikala, fundamentalna i najstarija kulturna ustanova Bošnjaka.

Večeras obilježavamo, ne samo 120 godina rada „Preporoda“, već i jedan važan momenat naše kulturne renesanse. Suštinski gledano, „Preporod“ ima status bošnjačke kulturne matice koja je okupljala i okuplja Bošnjake u Bosni i Hercegovini, državama bivše Jugoslavije, kao i širom Evrope i svijeta.

Veoma je važno iskazati poštovanje i podršku stvaralačkim i umnim ljudima „Preporoda“ u njihovoj izuzetno važnoj misiji proučavanja, razvijanja i čuvanja naše kulture, historije, nauke i umjetnosti. Pri tome, važno je istaknuti da čelni ljudi „Preporoda“ taj odgovorni posao nisu tretirali izolirano i odvojeno od drugih, već kao jedan razuman i svrhovit posao, povezan sa kulturnim i naučnim dostignućima drugih naroda. 

Historijat BZK „Preporod“ započinje osnivanjem društva „Gajret“ 1903. i „Narodne uzdanice“ 1924. godine.

Oba društva razvijala su i različite oblike kulturno-prosvjetnog rada, te bogatu izdavačku djelatnost. „Gajret“ je imao i svoje škole, a u gotovo svakom mjestu u Bosni i Hercegovini i šire, bile su prisutne desetine mjesnih organizacija ovih društava.

Društvo „Gajret“ je do Drugog svjetskog rata obrazovalo čak dvije trećine bošnjačkih intelektualaca. Prvi predsjednik društva „Gajret“ bio je dr. Safvet-beg Bašagić, književni i kulturni velikan s kraja XIX. i početka XX. stoljeća. Uz Bašagića kao pokretača i osnivača, dio institucionalne historije „Preporoda“ su i brojni drugi istaknuti bošnjački i bosanskohercegovački pisci, slikari, kompozitori, etnomuzikolozi, vrhunski intelektualci i naučnici, društveni radnici i političari.

Ujedinjenjem „Gajreta“ i „Narodne uzdanice“, ova dva društva su 1945. formirala Muslimansko kulturno društvo „Preporod“. Četiri godine poslije, u specifičnim historijskim okolnostima, ukinuta su sva nacionalna kulturna društva, uključujući i „Preporod“, čime je nanesena velika šteta bh. društvu.

Do obnove rada i djelovanja današnje BZK „Preporod“ dolazi tek 1990, kada počinje nova era ove stare i ugledne institucije. U novom dobu, kada „Preporod“ djeluje u nezavisnoj, suverenoj i međunarodno priznatoj državi Bosni i Hercegovini, realizirani su i brojni projekti od temeljnog društvenog značaja.

Intelektualci koji su u prethodnih 120 godina stasali u okviru „Preporoda“ dali su nemjerljiv doprinos razvoju i izgradnji kulturnih, naučnih i drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Ako bismo na kondenzovan način trebali iskazali prošlost „Preporoda“, onda bismo mogli konstatirati da je to stalna borba za razvoj kulture i prosvjećivanja, širenje izdavačke djelatnosti, otvaranje novih škola, donošenje savremene književosti, filozofske i društvene misli, modernog evropskog teatra, umjetnosti, klasične muzike i niza novih sadržaja. Historija „Preporoda“ je historija razvoja brojnih kapitalnih kulturnih i naučnih projekata i kreiranja platforme za afirmaciju savremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

„Preporod“ je kulturna institucija koja je svojim projektima, programima i aktivnostima pružila važan doprinos u pronalasku odgovora na potrebe i izazove kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda i države Bosne i Hercegovine. Zato je ovo veliki jubilej na koji ljudi u „Preporodu“, ali i cijelo društvo, mogu i trebaju biti ponosni.

Novo vrijeme pruža nove mogućnosti.

Među mnogobrojnim projektima koji se danas realiziraju u „Preporodu“ je i jedinstveni projekt izrade prve bosanskohercegovačke kraljevske opere „Tvrtko, kralj bosanski“, koja se radi prema romanu Jasmina Imamovića. Velika mi je čast da sam, kao član Predsjedništva BiH, pokrovitelj i naše prve kraljevske opere.

Veoma je važno da nadležni organi vlasti konkretnije pomognu svim institucijama i zajednicama kulture. Kada je riječ o „Preporodu“, posebno želim naglasiti važnost podrške za tri krucijalne oblasti: savremena kulturna praksa, kulturna baština i istraživanja iz područja humanističko-društvenih nauka od značaja za Bosnu i Hercegovinu kao državu.

Bosna i Hercegovina je stoljećima pluralno, multietničko i multikulturno društvo. To je naše bogatstvo, ne prokletstvo.

Kao član Predsjedništva države Bosne i Hercegovine, želim posebno ukazati na činjenicu da je „Preporod“ kontinuirano afirmirao pluralno i multietničko društvo, u saradnji s drugima i s ciljem kreiranja zajedničkog dobra. U ovim teškim vremenima, kada mnogi nasrću na multietničko biće Bosne i Hercegovine, ne smijemo se bojati da govorimo o važnosti odbrane tog historijski utemeljenog bića.

Odbrani i afirmaciji multikulturalnosti i multietničnosti uveliko su doprinijele i doprinose i organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine. Zato na Bošnjačku zajednicu kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“ treba gledati kao na afirmatore kulture naših neraskidivo povezanih naroda, ali i kao na važne faktore u jedinstvenom interkulturalnom bh. mozaiku.

U vremenu koje slijedi trebamo graditi povjerenje u vlastite vrijednosti. Ne smijemo se ustručavati da poštujemo i razvijamo vlastito biće i tradiciju.

Zašto se bošnjačka elita u najvećem dijelu XX. stoljeća odricala vlastitog imena, jezika i identiteta? Ovo pitanje zaslužuje posebnu analizu sociologa, politologa, historičara i drugih naučnih radnika.

Netačno je tvrditi da je taj osjećaj bošnjačke podređenosti počeo 1945. godine. Stvarne uzroke ove pojave treba tražiti u složenim društvenim i političkim okolnostima ukupnog bošnjačkog egzistiranja, posebno u zadnja dva stoljeća. Ovo je ozbiljan posao za naučnike, a ne za površne političare.

Politike i stranke će se mijenjati, ali jedna stvar se više ne treba mijenjati. Bošnjaci se više nikada ne smiju odricati sami sebe, svog identiteta i kulture.

Strateški interes Bošnjaka, kao i Srba, Hrvata i Ostalih, jeste razvoj demokratske i evropske Bosne i Hercegovine kao nezavisne, suverene i nedjeljive države ravnopravnih građana i naroda. Od tog cilja ne smijemo odustati.

Na kraju, želim posebno zahvaliti ljudima u „Preporodu“ na afirmaciji kulture sjećanja i kulture pamćenja, u čemu treba posebno naglasiti ulogu intelektualaca okupljenih oko “Preporoda”.

Danas nam ovakvi slobodnomisleći ljudi trebaju više nego ikada prije. Vratimo ljude iz nauke i kulture i u politički život.

Ne zaboravimo, samosvjesnog naroda nema bez institucija, kulture i identiteta. Razvijajmo svijest o nezamjenjivoj važnosti kulture kao temeljnog ishodišta identiteta jednog naroda.

Otvorimo prostor za još slobodnije afirmiranje i artikuliranje identitetskih posebnosti u autentičnom i nedjeljivom mozaiku bh. interkulturalnosti.

Dragi prijatelji!

Čestitam vam veliki jubilej, 120 godina postojanja BZK „Preporod“, sa željom da se važna misija „Preporoda“ nastavi u slobodnoj i multikulturalnoj Bosni i Hercegovini.

Hvala na pažnji!

2 FOTO GALERIJA