Govori

Govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića na Samitu u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Skoplju

13.6.2024

Poštovane ekscelencije, uvažena predsjednice Gordana Siljanovska Davkova, dozvolite mi, prije svega, da vam još jednom čestitam na odličnoj organizaciji ovog samita i na vašoj posvećenosti regionalnoj saradnji.

Bosna i Hercegovina je miroljubiva država, opredijeljena za jačanje regionalne saradnje.

Mi želimo dobre odnose s državama u regiji, na temelju međusobnog uvažavanja i poštovanja. Zato aktivno učestvujemo u nizu regionalnih inicijativa, s ciljem unapređenja saradnje u regiji.

Bosna i Hercegovina posebno važnim smatra pristupanje Zajedničkom regionalnom tržištu, u okviru Berlinskog procesa. Mi smo zainteresirani za implementaciju ove inicijative, jer ona pomaže integraciju naših država u jedinstveno tržište EU.

Bosna i Hercegovina se nalazi pred vratima EU i NATO-a.

U martu ove godine napravljen je važan korak prema članstvu u EU. Evropsko vijeće je donijelo odluku o otvaranju pregovora EU sa Bosnom i Hercegovinom. To je ogromno ohrabrenje za građane naše zemlje. Koristim ovu priliku da izrazim zahvalnost EU i NATO-u za posvećenost i podršku Bosni i Hercegovini.

Za budućnost regije je veoma važno da radimo na afirmaciji istine i vraćanju povjerenja među državama.

Usvajanje Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici predstavlja visoko moralni i civilizacijski čin Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Usvojena Rezolucija jednako je važna za UN kao i za Bosnu i Hercegovinu.

Najviši sudovi UN-a (Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju) presudili su da je nad Bošnjacima u UN sigurnoj zoni Srebrenica počinjen genocid. Dakle, najviši sudovi UN-a dokazali su šta se dogodilo u Srebrenici.

To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije UN-a i čovječanstva.

Generalna skupština UN-a je podržala utvrđene pravne činjenice i usvojila Rezoluciju.

Važno je da cijela regija bude opredijeljena:

- za jačanje kulture mira i ohrabrivanje pravde;

- za okretanje prema budućnosti, a ne prema prošlosti;

- za proces pomirenja u regiji; 

- za institucionalnu zaštitu naslijeđa sudova UN-a;

- za osudu politike glorificiranja ratnih zločinaca;

- za prevenciju genocida;

- za afirmaciju kulture sjećanja;

- za dijalog i izgradnju inkluzivnog društva;

- i za obrazovne sisteme koji će biti u funkciji prevencije genocida.

Kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, posebno želim naglasiti da ne postoje genocidni narodi.

Ratni zločinci se ne smiju skrivati iza cijelih naroda.

Rezolucija je nova šansa za katarzu i civilizacijsko raščišćavanje s onima koji su odgovorni za počinjeni genocid.

Regionalna saradnja ima velike potencijale i razvojne mogućnosti.

Učimo iz iskustva zapadnih država. Te države su krenule snažno naprijed nakon što su definitivno odustale od velikodržavnih projekata.

Regionalna saradnja, utemeljena na principima uzajamnog poštovanja, predstavlja i dalje važan okvir za unapređenje cjelokupne saradnje u regiji.

Zajedno gradimo sigurniju i bolju budućnost Jugoistočne Evrope.

Zajednički interes svih država regije je:


- jačanje funkcionalne demokratije i vladavine prava;

- jačanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa;

- borba protiv korupcije i organiziranog kriminala;

- osiguranje ljudskih prava i građanskih sloboda;

- poboljšanje otpornosti na sajber napade, manipulacije i dezinformacije;

- jačanje slobode medija;

- promoviranje energetske tranzicije;

- ulaganje u projekte obnovljive energije;

- smanjenje zagađenja zraka i dekarbonizacija Jugoistočne Evrope.

Samo zajedno možemo implementirati Zelenu agendu i osigurati zdraviju i održivu okolinu za generacije koje dolaze.

Sarađujući na ravnopravnim osnovama možemo:


- graditi sigurniju i ekonomski prosperitetniju regiju;

- razvijati modernu i efikasnu saobraćajnu infrastrukturu;

- potaknuti nove investicije;

- unaprijediti regionalnu trgovinu;

- promovirati prekogranična partnerstva, 

- podsticati ekonomski rast i kulturnu razmjenu;

- te ubrzati društveno-ekonomski razvoj naše regije.

Brutalna ruska agresija na Ukrajinu izazvala je strukturalni geopolitički zemljotres. On se reflektira i u našoj regiji.

Riječ je o najvećoj prekretnici XXI. stoljeća. Njen uticaj na evropsku sigurnosnu arhitekturu, politički poredak i ekonomiju je kolosalan. Nestao je svijet koji smo poznavali do 24. februara 2022.

Članstvo u NATO-u je jedina ozbiljna garancija sigurnosti.

Širenje NATO-a istovremeno znači suzbijanje sivih zona.

Zbog toga, dovršetak procesa politike širenja NATO-a na Zapadnom Balkanu predstavlja investiciju u kolektivnu stabilnost i sigurnost.

Pod snažnim uticajem Moskve, organi vlasti bh. entiteta Republika Srpska opasno ugrožavaju Daytonski mirovni sporazum.

Oni selektivno tumače Daytonski sporazum i podrivaju nezavisnost, suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Takvom neodgovornom politikom ugrožavaju mir i stabilnost.

Posebno treba upozoriti na opasnost politike koja zagovara promjene državnih granica u Jugoistočnoj Evropi.

Bosna i Hercegovina je pouzdan partner za regionalnu saradnju.

Vjerujem da svi zajedno možemo dati važan doprinos jačanju regionalne saradnje i osiguranju mirne i prosperitetne budućnosti ovog dijela Evrope.

Također, koristim ovu priliku da se zahvalim na podršci za izbor gospodina Amera Kapetanovića za generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).

Kao država domaćin Sekretarijata RCC-a, Bosna i Hercegovina će pomoći Sekretarijatu RCC-a da efikasno obavlja svoje dužnosti, s ciljem uspješnog funkcioniranja i jačanja regionalne saradnje.

Hvala vam na pažnji.

2 FOTO GALERIJA