1., 2. i 3. saziv Predsjedništva BiH ( 1996. - 1998. ; 1998. - 2002. ; 2002. – 2006.)

Dr. Čović nazočio obilježavanju 55. godišnjice Univerziteta u Sarajevu

Vanjski razlozi za reformu sadržani su u projektu ulaska u reformu svih europskih univerziteta čije su države potpisnice Bolonjske deklaracije
 Član Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović nazočio je na svečanom prijamu prigodom obilježavanja 55. godišnjice rada i postojanja Rektorata sarajevskog Univerziteta. Na prijamu su nazočili nekadašnji rektori Univerziteta, brojni profesori, članovi akademske zajednice, studenti, državni zvaničnici i predstavnici diplomatskog kora i javnog i kulturnog života u BiH.

U svom obraćanju rektor Univerziteta Hasan Muratović kazao je da je Univerzitet od svog osnivanja do danas znatno uznapredovao, te u svom sustavu sada ima 24 visokoškolske ustanove, Nacionalnu i univerzitetsku knjižnjicu, pet instituta i studentske centre.

Vanjski razlozi za reformu sadržani su u projektu ulaska u reformu svih europskih univerziteta čije su države potpisnice Bolonjske deklaracije. Ta reforma ojačat će našu intelektualnu, kulturnu, znanosnu i tehnološku dimenziju. Stvorit će usporedivost naših studija i diploma sa drugim univerzitetima, kazao je Muratović.