Saopćenja

Saopćenje za javnost predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića

29.6.2020

Od trenutka pogoršanja situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa na području Sandžaka u stalnom sam kontaktu sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća i drugim bošnjačkim zvaničnicima u Sandžaku.

Dijelim zabrinutost zbog novonastale situacije i izražavam solidarnost s narodom Sandžaka.

Pozivam institucije Bosne i Hercegovine na svim nivoima da se uključe u osiguravanje medicinske i zaštitne opreme.

Zvaničnici iz Sandžaka su me informirali da im je najneophodnija stručna ljekarska pomoć. Stoga očekujem da se u Bosni i Hercegovini formiraju medicinski timovi sastavljeni od ljekara i drugog medicinskog osoblja koji bi, u saradnji institucija BiH i Srbije, otputovali u Sandžak u cilju pružanja pomoći.